icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: thermstav s.r.o.
Sídlo: Orechová 113/31, 930 02 Orechová Potôň
IČO: 44 215 002
Zapísaný v ORSR Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22083/T

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Ľudovít Tóth
Telefónne číslo: 0905 407 005
Email: thermstav@gmail.com