Platforma www.podnety.mg-service.sk umožňuje podávanie a sledovanie podnetov v súvislosti s GDPR. Informácie o prevádzkovateľovi portálu nájdete nižšie.

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: MG Business Services s. r. o.
Sídlo: Jilemnického 555/25 911 01 Trenčín
IČO: 48 216 071
Zapísaný v ORSR Trenčín, odd.: Sro, vl.č.31896/R