icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Info povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre e-shop

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: DAUMA s.r.o.

Sídlo: Novomeského 24, 902 01 Pezinok
IČO: 44 169 922
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52672/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Zuzana Vargová
Telefónne číslo: 0948 333 160
Email: zuzana.vargova@daneaucto.sk