icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre akcionárov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých zmluvných partnerov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kontaktný formulár

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: M1, a.s.
Sídlo: Oravická 632 028 01 Trstená
IČO: 44 156 588
Zapísaný v ORSR Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10644/L

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Miroslav Klokočka
Telefónne číslo: 0911 911 989
Email: klokocka@parkm1.com