icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Info povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcovov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-person-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-person-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Client & Partner Business Development, s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 555/25 911 01 Trenčín

IČO: 36 330 612

Zapísaný v ORSR Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 14080/R

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:

Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ

Telefónne číslo: 032 285 80 20

Email: pcigan@gmail.com