icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre cookies

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre žiakov zaradených do systému duálneho vzdelávania a zákonných zástupcov neplnoletých žiakov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: MEVA -SK s.r.o. Rožňava
Sídlo: Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak
IČO: 31681051
Zapísaný v ORSR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro , vložka č. 3820/V
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Nadežda Taškyová
Telefónne číslo: +421 58 732 74 83
Email: meva.sk@meva.eu