icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: TERRATECHNIK spol. s r.o.
Sídlo: Radlinského 11 810 00 Bratislava
IČO: 17 322 626
Zapísaný v ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1482/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Roland Spál
Telefónne číslo: 0903 411 301
Email: terratechnik@terratechnik.eu