icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov spoločností

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých spolupracovníkov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: SAFE POINT s.r.o.
Sídlo: Hurbanova 35, 911 01 Trenčín
IČO: 36346233
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 15868/R
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Tivadar Németh
Telefónne číslo: 0905 202 538
Email: tivadar.nemeth@safepoint.sk