icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých spolupracovníkov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Na tejto stránke môžete nájsť všetky relevantné informácie týkajúce spracúvania osobných údajov nami ako prevádzkovateľom. Taktiež môžete prostredníctvom tejto stránky podať i žiadosť o informácie ako aj iné podnety.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: RONDO spol. s r.o.
Sídlo: Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
IČO: 31334172
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro , vložka číslo: 3643/B
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Gabriel Badin
Telefónne číslo: 0905 268 078
Email: rondo@rondo.sk