icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kontaktný formulár

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre COOKIES

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: LPP gmbh, s. r. o.
Sídlo: Malé Chyndice 74 951 54 Malé Chyndice
IČO: 52744531
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49769/N
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Peter Illés
Telefónne číslo: 0917 942 246
Email: peter.illes@lppgmbh.gmbh