icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kontaktný formulár

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Reclay Systems s.r.o.
Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 47257997
Zapísaný v ORSR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104851/B
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Beáta Kastlerová
Telefónne číslo: +421 903 795 843
Email: b.kastlerova@reclay-group.com