icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov a žiakov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kontaktný formulár

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých spolupracovníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre cookies

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Na tejto stránke môžete nájsť všetky relevantné informácie týkajúce spracúvania osobných údajov nami ako prevádzkovateľom. Taktiež môžete prostredníctvom tejto stránky podať i žiadosť o informácie ako aj iné podnety.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Auto Unicom Zvolen, s.r.o.
Sídlo: Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen
IČO: 46326651
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Banská Bytrica, oddiel: Sro, vložka č. 20701/S
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Jana Budinská
Telefónne číslo: 0905 526 970
Email: budinska@auto-unicom.sk