icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých spolupracovníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre cookies

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: LZ-STAV s. r. o.
Sídlo: Borovicová 705/5 900 42 Miloslavov
IČO: 45399166
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo: 62994/B
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: JUDr. Henrieta Antalová
Telefónne číslo: 0948 737 773
Email: antalova@lzstav.sk