icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre e-shop a zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatie

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Naše Vinohrady, spol. s r.o.
Sídlo: Považská 22 940 02 Nové Zámky
IČO: 44 528 051
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 57168/N

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Mgr. Katarína Jendrušáková
Telefónne číslo: 0903 356 784
Email: nzvinarstvo@gmail.com