icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre e-shop

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Zdenko Ducký KAMENTA
Sídlo: 95618 Bošany, Záhradná 851/3
IČO: 40 365 140
Zapísaný na Okresnom úrade Prievidza, Číslo živnostenského registra: 406-8086

osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Daniela Ducká
Telefónne číslo: 0907 552 558
Email: ekonom@kamenta.sk