icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Info povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Info povinnosť pre e-shop a zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné kategórie dotknutých osôb

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Martin Pomfy – MAVÍN
Miesto podnikania: 90201 Vinosady, Pezinská 7
IČO: 40 046 435
Zapísaný na Okresnom úrade Pezinok. Číslo živnostenského registra: 107-14629

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Martin Pomfy
Telefónne číslo: 0908 777 066
Email: martin.pomfy@gmail.com