icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Info povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre dodávateľov a odberateľov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre klientov a zákazníkov

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: IB Rein, s.r.o.
Sídlo: Líščie nivy 6 821 08 Bratislava
IČO: 35 896 582
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32781/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Iveta Bachratá
Telefónne číslo: +421903 712 697
Email: riaditel@ibrein.sk