icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Info povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre dodávateľov a odberateľov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Chcem uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Ravago Building Solutions Slovakia s.r.o.
Sídlo: Janoškova 10 831 03 Bratislava
IČO: 31 333 729
Zapísaný v ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3604/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Tibor Šmida
Telefónne číslo: 0948 075 900
Email: tibor.smida@ravago.com