icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre členov družstva

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Na tejto stránke môžete nájsť všetky relevantné informácie týkajúce spracúvania osobných údajov nami ako prevádzkovateľom. Taktiež môžete prostredníctvom tejto stránky podať i žiadosť o informácie ako aj iné podnety.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Stavebné bytové družstvo
Sídlo: Pod Šípkom 1301 958 06 Partizánske
IČO: 00688185
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Dr, vložka č. 10096/R
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ľudmila Števulová
Telefónne číslo: +421 387 400 227
Email: stevulkasbd@centrum.sk